ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24-9-21: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Κ.Α.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

Στό πλαίσιο κύκλου ὁμιλιῶν στή μνήμη τοῦ συγγραφέα, ὁ Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση θά πραγματοποιήσει στό Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Ἵδρυμα Νέου Ψυχικοῦ, σέ συνεργασία μέ τόν Ο.Κ.Α.Π.Α. τοῦ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικοῦ, ἐκδήλωση μέ θέμα «Ἡ φιλοσοφική προσέγγιση τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας ἀπό τόν Χρῆστο Μαλεβίτση» καί εἰσηγητές τούς: Μαρία Σπυροπούλου-Θεοδωρίδου, Σπύρο Κουτρούλη, Μιχάλη Μελετίου, Χριστίνα Παπαγγελῆ. Συντονιστής θά εἶναι ὁ Σπύρος Ἀ. Γεωργίου.

Ἡ ἐκδήλωση θά λάβει χώρα στό Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Ἵδρυμα Νέου Ψυχικοῦ, Ἁγίας Σοφίας 1 και Κηφισίας. Προσέλευση: 18:00. Ἔναρξη: 18:30. Βλ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γιά τήν εἴσοδο στόν χῶρο τῶν ὁμιλιῶν θά τηρηθοῦν οἱ ἰσχύοντες ὑγειονομικοί ὅροι. Βλ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Θά ἀναπτυχθοῦν τά ἑξῆς θέματα:

Μαρία Σπυροπούλου-Θεοδωρίδου: «Χρῆστος Μαλεβίτσης. Βλέμμα στοχαστικό στόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη».
Σπύρος Κουτρούλης: «Χρῆστος Μαλεβίτσης: Σεφέρης καί Χάιντεγκερ».
Μιχάλης Ἀ. Μελετίου: «Ἡ φιλοσοφική διάσταση τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ μέ ἀφετηρία τόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση».
Χριστίνα Παπαγγελή: «Τό μυστικό στοιχεῖο στήν ποίηση τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, κατά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ

- Ἕδρα Συνδέσμου:
Πατησίων 183 - Αθήνα 112 53


- Διεύθυνση ἀλληλογραφίας:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ
Ρέας 11 - Φιλοθέη, 152 37


- Τηλέφωνο: 210 6749 888


 - Email:  info@malevitsis.gr


- Website: www.malevitsis.gr