Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΥ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (1927-1997) καλλιεργεῖ τό φιλοσοφικό δοκίμιο ξεκινώντας ἀπό ἕνα προσωπικό πυρῆνα ἐμβιώσεως τῆς ἐγκοσμιότητας καί τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου, ὁ ὁποῖος ἐκφράζεται ὡς ἀπορία καί ταυτοχρόνως ὡς πόρος. Ἡ ἀπορία τόν ὁδηγεῖ στή διασκεπτική ἐπεξεργασία τῶν δρωμένων στήν κοσμική σκηνή καί στή δραματική συναίσθηση τῆς ἔλλειψης πόρου, δηλαδή περάσματος, διεξόδου. Ἡ ἐμβίωση αὐτῆς τῆς ἔλλειψης ἐντείνει τήν ἐγρήγορσή του καί τόν ὁδηγεῖ πρός μία ποιητικο-θρησκευτική ὑπέρβαση τῆς ἐγκοσμιότητας. Ὁ συγγραφέας εἰσάγει στόν ἑλληνικό δοκιμιακό λόγο τή μέριμνα τοῦ ἐσχάτου καί τήν ἐπίγνωση τῶν ὁρίων. Ἀποβλέπει πρός τή συνολική σύλληψη τῶν ἱστορικῶς δρωμένων, προκειμένου νά διασωθεῖ ὅ,τι μαρτυρεῖται γνησίως ἀπό τό παρελθόν καί νά ἐπιβεβαιωθεῖ ὅ,τι ὑπόσχεται τήν αὐθεντική ἐπιβίωση στό μέλλον. Ἐπιδιώκει τή συνειδητοποίηση τῆς κρισιμότητας τῆς παρούσας ἱστορικής ὥρας. Γνωρίζει, ὅμως, πώς γιά τήν οὐσιαστική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου, τό παρόν εἶναι πάντοτε κρίσιμο, ἐπειδή πάντοτε τελεῖ ὑπό κρίσιν. Ἄν εἶναι νά ὑποδηλώσωμε τἠν ἀφετηριακή του ἐμβἰωση, θά λέγαμε πώς γιά τόν συγγραφέα τό γεγονός τοῦ ὑπάρχειν στόν κόσμο εἶναι τό πιό θαυμαστό καί τό πιό μυστηριακό καί τό πιό κρίσιμο συμβάν πού μποροῦμε νά ζήσωμε ἤ νά σκεφτοῦμε. Ἀπό αὐτή τή σταυρική ἐμβίωση ἐκπηγάζει ὁ στοχασμός του του καί ἐκπτύσσεται ὁ λόγος του.

(Κείμενο ἀπό τό ἐσώφυλλο τῶν Ἁπάντων τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση ἀπό τίς Ἐκδόσεις Ἁρμός)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

1998  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ, τόν φωτιστή τοῦ ἀνθρώπου. Τετράδια Εὐθύνης, Ἀφιερωματικός τόμος (ἀριθ. 36). Ἐκδ.τῶν Φίλων.

1999  Μ. ΜΠΕΓΖΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ. Ἡ Ζωή καί τό Ἔργο του. Ἐκδ. Ἑλληνικά Γράμματα.

2000  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Ψηφιακός δίσκος (CD) μέ ἠχογραφημένα ἀποσπάσματα ἀπό κύκλο ὁμιλιῶν τοῦ Χ. Μαλεβίτση στό Ἵδρυμα Γουλανδρῆ - Χόρν.

2007 Δ. ΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΤ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ, Παρακείμενα, Εὐθύνη, τεῦχος 16.

2016  Σ. ΓΟΥΝΕΛΑ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ. Ἐκδ. Ἁρμός

 


 

2018  Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση: ΠΕΝΤΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ, Ἐκδ. Δρόμων

Οἱ ὁμιλίες τῆς ἡμερίδας τῆς 29ης Ἀπριλίου 2017, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἑταιρία Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, καταγράφηκαν σέ ἔντυπο μέ τίτλο "Πέντε εἰσηγήσεις γιά τόν Χρῆστο Μαλεβίτση" (σσ. 96), πού κυκλοφόρησε ἀπό τίς ἐκδόσεις "Δρόμων". Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν Σύνδεσμο γιά νά τό προμηθευτοῦν. Κόστος βιβλίου 8 € σύν ταχυδρομικά ἔξοδα.

 


 

2018  ΣΠ. Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 6+1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ, Ἐκδ. Ντουντούμη.

Κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ Σπ. Α. Γεωργίου μέ τίτλο "6+1 προσεγγίσεις στόν στοχασμό τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση" (σσ. 88), ἀπό τίς ἐκδόσεις "Ντουντούμη". Ἡ ἐκδήλωση γιά τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ἔγινε στίς 26 Σεπτεμβρίου 2018.