ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ (ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)

 

Α΄  ΒΙΒΛΙΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

1965      ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.  Δοκίμια.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1970      Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. Δοκίμια συγχρόνου προβληματισμοῦ.  Ἐκδ. Δωδώνη

(Βραβεῖο Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1972).

1971      Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Γ. ΘΕΜΕΛΗ.  Ἐκδ. Στ. Φωτόπουλου, Θεσσαλονίκη.

1972      ΟΡΤΕΓΑ Υ ΓΚΑΣΣΕΤ, Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΟΥ ΖΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1973      Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Δώδεκα δοκίμια μεταϊστορικοῦ προβληματισμοῦ.

Ἐκδ. Δωδώνη  (Κρατικό Βραβεῖο Δοκιμίου, 1974).

1974      Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΪΝΤΕΓΚΕΡ. Δοκίμιο.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1975      ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΗΜΙΑ. Δοκίμια γιά τήν πολιτική κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας.

Ἐκδ. Δωδώνη.

1976      ΟΙ ΑΓΡΑΥΛΟΥΝΤΕΣ. Νυχτερινή περιπέτεια.  Ἐκδόσεις τῶν Φίλων  (Βραβεῖο

Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 1978).

1978      ΤΟ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ. Δοκίμια.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1979      Ο ΕΓΚΟΠΟΣ ΛΟΓΟΣ. Μικρά δοκίμια γιά μεγάλα θέματα.  Ἐκδ. τῶν Φίλων.

1984      ΤΑ ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ. Τομές στή συνείδηση τῆς ἐποχῆς μας.  Ἐκδόσεις Imago.

1985      ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. α΄ ἔκδοση: Imago,  β΄ ἔκδοση: Παρουσία.

1986      ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ.  Ἐκδ. Ἀστρολάβος, Εὐθύνη.

1989      ΕΦΗΜΕΡΙΑ. Δοκίμια.  Ἐκδ. Δωδώνη  (Βραβεῖο Ἱδρύματος Κ. Οὐράνη, 1990).

1990      ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ. Δοκίμια τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα.  Ἐκδ. τῶν Φίλων.

1993      ΔΟΚΙΜΙΑ ΙΔΕΩΝ.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1995      Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.  Ἐκδ. Πιτσιλός (Βραβεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ Pen Club, 1997).

1996      Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Δοκίμια τῆς αἰχμῆς.  Ἐκδ. τῶν Φίλων.

1997      Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ. Δοκίμια γιά τήν ἔσχατη μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου.  Ἐκδ. Παρουσία.

1997      Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1997      Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Δώδεκα Ἕλληνες συγγραφεῖς.  Ἐκδ. Ἁρμός.

1999      ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.  Ἐκδ. Ἀναλόγιο - Εὐθύνη.

2002      ΟΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.  Ἐκδ. Ἀναλόγιο - Εὐθύνη.

 

Β΄  ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

1967      Ν. ΜΠΕΡΝΤΙΑΕΦ:  ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1968      Κ. ΓΙΑΣΠΕΡΣ:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  Ἐκδ. Δωδώνη.

1970      ΖΑΝ ΒΑΛ:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΥ  (Κίρκεγκωρ,

Χάιντεγκερ, Γιάσπερς, Μαρσέλ, Σάρτρ).  Ἐκδ. Δωδώνη.

1972      ΟΡΤΕΓΑ Υ ΓΚΑΣΣΕΤ:  Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1973      Μ. ΧΑΪΝΤΕΓΚΕΡ:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1975      Ι.Μ. ΜΠΟΧΕΝΣΚΙ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

(20ός αἰώνας).  Ἐκδ. Δωδώνη.

1976      ΠΑΟΥΛ ΤΙΛΛΙΧ:  ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ.  Ἐκδ. Δωδώνη.

1978      Κ. ΓΙΑΣΠΕΡΣ:  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Ἐκδ. Παρμενίδης.

1979      Γ. ΣΑΧΑΚΙΑΝ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,  Α΄ τόμος.  Ἐκδ. Παρμενίδης.

1981      Γ. ΣΑΧΑΚΙΑΝ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,  Β΄ τόμος.  Ἐκδ. Παρμενίδης.

1984      Ν. ΜΠΕΡΝΤΙΑΕΦ:  ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ.

α΄ ἔκδοση: Imago,  β΄ ἔκδοση: Παρουσία.