ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ψηφιακός δίσκος (CD) μέ ἠχητικά ἀποσπάσματα ἀπό κύκλο ὁμιλιῶν τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ στό Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν.

Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης, ἐκτός ἀπό συγγραφέας, διανοητής, στοχαστής καί δοκιμιογράφος, ὑπῆρξε χαρισματικός ὁμιλητής καί δάσκαλος. Ὁ προφορικός του λόγος ἦταν βαθυστόχαστος, ἀλλά ἁπλός. Βαρυσήμαντος, ἀλλά ὄχι ἐπιτηδευμένος. Εἶχε τήν ἱκανότητα νά ἐπικοινωνεῖ ἄμεσα μέ τούς ἀκροατές ἤ συνομιλητές του, ἀνοίγοντας νέους ὁρίζοντες καί ὁδηγώντας τους σταδιακά σέ πολυδιάστατους πνευματικούς χώρους καί ὑψηλές κορυφώσεις.


Στόν ψηφιακό δίσκο (CD) μέ τίτλο «Τό δημοτικό τραγούδι ὡς περιεχόμενο τῆς συνειδήσεως τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ» περιέχεται ἐπιλογή ἠχητικῶν ἀποσπασμάτων ἀπό κύκλο ὁμιλιῶν τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση στό Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χόρν τό 1985. Ἡ ἔκδοση ἀπορρέει ἀπό τήν ἀνάγκη νά μήν ἀποσιωπηθεῖ ὁ ζωντανός λόγος αὐτῆς τῆς αὐθεντικῆς φωνῆς τοῦ πνεύματος καί τοῦ ἑλληνισμοῦ.

 

Ὅπως προκύπτει ἀπό τή διεισδυτική φιλοσοφική ἀνάλυση τοῦ συγγραφέα, τό δημοτικό τραγούδι, ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἑνός πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, πού εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος με τήν ὀργανική ζωή τοῦ τόπου. Ὁ ἐμπνευστής τοῦ δημοτικού τραγουδιοῦ ἀφομοιώνει τό φαινόμενο τοῦ κόσμου καί συλλαμβάνει τήν ἔννοια τῆς ἐγκοσμιότητας, τήν πικρή φύση τῆς ἐμπειρίας τοῦ «ἐν τῷ κόσμῷ ὑπάρχειν». Εἰσχωρεῖ στά βάθη τῆς ὑπάρξεως και ἀποκαλύπτει το θαῦμα τοῦ λαϊκοῦ ἀρχέγονου πολιτισμοῦ, πού ἔχει τη ρίζα του στά ἀρχέτυπα τοῦ ὁμαδικού ὑποσυνειδήτου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. « Ἡ μετάνοια τοῦ ληστῆ»

2. Τό δημοτικό τραγούδι ὡς τραγική ἐμβίωση τῆς ζωῆς

3. Τό δημοτικό τραγούδι ὡς ἔργο τοῦ πνεύματος

4. Τό «μοντέρνο» δημοτικό τραγούδι

5. «Πουλάκι μου ἀλεφαντινό», «Ὁ τρίκλωνος βασιλικός»

6. «Τοῦ Κίτσου ἡ μάνα»

7. Ἡ ἀπώλεια τοῦ προσώπου

8. Ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΙΜΕΝΑ: Γιάννης καί  Νανά Βουλιουρῆ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρῆστος Μαλεβίτσης

Ἀθήνα, Φεβρουάριος 2000